Riboni

Riboni su specijalne folije koje se koriste za štampu etiketa na kolutu. Skraćena oznaka za ribone je TTR (thermal transfer ribbons). Sama skraćenica nam govori, da se otisak na etiketi formira prelaskom pigmenta sa ribon folije preko termo glave štampača, na površinu etikete. Takav način štampe naziva se Thermal Transfer ili skraćeno TT štampa. Prednost korišćenja ribona, u odnosu na štampu na termo etiketama, je u tome što je dobijeni otisak trajan i odličnog kvaliteta i postojanosti. Osim kvaliteta otiska, najvažnija uloga ribona je zaštita termo glave štampača, kao najskupljeg potrošnog dela. Prilikom štampe etiketa, vremenom neminovno dolazi do habanja termo glave. Izbornom kvalitetnih ribona i etiketa, ovo habanje je svedeno na minimum, pa se znatno povećava radni vek termo glave i samog štampača. Riboni se u osnovi dele na tri grupe u zavisnosti od podloge na kojoj se štampa. Mogu biti: Wax, Wax-Resin i Resin. U zavisnosti od modela i tipa štampača u kom se koriste mogu biti namotani na različite prečnike kartonskih ili plastičnih hilzni, i u više različitih dimenzija. Mastilo ribona može biti namotano spolja “OUT” ili unutra “IN” pa se u zavisnosti od modela štampača tako i poručuju. U našoj ponudi osim ribona u crnoj boji nalaze se i riboni u boji za papirne i ušivne etikete kao i riboni za štampu ušivnih etiketa.

Klikni za detaljan prikaz

Wax-Resin ribon

Wax-Resin

Klikni za detaljan prikaz

Care label ribon

Care label