Care label ribon

Colorlib Template

Care label ribon

Care Label riboni su posebna vrsta resin ribona namenjena štampi na tekstilnim ušivnim trakama. Mogu biti crni ili u više boja sa pigmentom IN ili OUT u zavisnosti od štampača na kom se koriste. Odabir odgovarajućeg ribona pored modela štampača takodje zavisi i od vrste trake na kojoj se štampa, vrste odeće kojoj su etikete namenjene, kao i tretiranja odevnih predmeta u procesu proizvodnje. U našoj ponudi imamo nekoliko vrsta ovih ribona.

Citizen systems

23 Reviews

Jacob Webb 25 April 2020

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrov

Jacob Webb 25 April 2020

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrov

Jacob Webb 25 April 2020

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrov

Give a Review

(98%) 20 Reviews

(85%) 10 Reviews

(98%) 5 Reviews

(98%) 0 Reviews

(98%) 0 Reviews