Zebra GK420T

Colorlib Template

Zebra GK420T

Zebrin kompaktni GK420t ™ Direkt Termal i Termal Transfer štampač visoke rezolucije proizvodi oštar tekst visokog kvaliteta, barkodove, grafiku i nudi fleksibiln povezivanje uređaja. GK420t desktop štampač dolazi uz ZPLII, univerzalni jezik Zebrinih štampača, koji obezbeđuje laku integraciju u postojeće sisteme koji koriste Zebra štampače bez potrebe za dodatnim softverom. Lako je štampati nalepnice i oznake sa tekstom, grafikom i širokim opsegom bar kodova.
Prospekt štampača u pdf formatu možete preuzeti ovde

Karakteristike modela

OpenACCESS ™ dizajn za lako punjenje medija
Konstrukcija ABS kućišta sa dvostrukim zidovima
Automatska kalibracija
Head-Up Sensor
Termal Transfer i Termal Transfer štampanje
32-bitni RISC procesor

23 Reviews

Jacob Webb 25 April 2020

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrov

Jacob Webb 25 April 2020

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrov

Jacob Webb 25 April 2020

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrov

Give a Review

(98%) 20 Reviews

(85%) 10 Reviews

(98%) 5 Reviews

(98%) 0 Reviews

(98%) 0 Reviews