Datumar HP 241

Colorlib Template

Datumar HP 241

HP 241 koder, se koristi za razne vrste obeležavanja direktno na proizvodnim pakovanjima.Obično se koristi za stavljanje datuma i roka trajanja proizvoda. Pogonjen je ugradjenim elektromotorom na 220V koji se nalazi u čvrstom aluminijumskom kućištu. Za rad ne koristi dodatni vazdušni kompresor. Za obeležavanje koristi hot stamp folije. Može štampati od jedne do tri linije. Brzina i pravac štampe su podesivi.Ima ugradjen stabilizator temperature i senzor za označavanje kraja folije.
Prospekt datumara u pdf formatu možete preuzeti ovde

Karakteristike datumara

Brzina: štampe je: 120 redova /min
Napon: 220V/50Hz
Zona štampe: 3linije u zoni 11 x 35mm
Dimenzije: 410 x 200 x 250mm
Težina: 10kg.

Citizen systems


Link proizvodjaca

23 Reviews

Jacob Webb 25 April 2020

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrov

Jacob Webb 25 April 2020

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrov

Jacob Webb 25 April 2020

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrov

Give a Review

(98%) 20 Reviews

(85%) 10 Reviews

(98%) 5 Reviews

(98%) 0 Reviews

(98%) 0 Reviews