Sistem za kovertiranje računa, plata, izveštaja,

Kovertirke-pakerice po sistemu: 1list =dokument+koverta

 

Ovo je novi jedinstveni sistem za kovertiranje dokumenata, gde odštampani dokument prolaskom kroz mašinu - kovertirku postaje adresirana koverta spremna za slanje poštom. Ova tehnologija se zasniva na korišćenju specijalnog lepka nanesenog na papir koji se aktivira samo pod pritiskom. Na takvom papiru se prvo odštampa sadržaj na laserskom štampacu a zatim stavi u kovertirku koja ga savija u Z formu i zalepi. Zbog toga više nema potrebe za pakovanjem papira u koverte, greške u adresiranju više ne postoje, a smanjena je i cena dokumenta za slanje. Vezivanjem kovertirke sa štampačem moguće je dobiti dokument čiji se sadržaj ne vidi u proceduri kovertiranja, pa je zagarantovana bezbednost podataka. Korišćenjem nove tehnologije, Vaša izlazna dokumenta izgledaju profesionalno.

  Šta su prednosti ovog sistema ?

*Velika brzina kovertiranja dokumenata od 2000 do 40000 dokumenata na sat
*Nema više koverti
*Potreban je samo jedan operater da štampa i kovertira dokumenta
*Cena dokumenta je svedena na cenu jednog lista papira
*Izgled dokumenta je profesionalan
*Mašina je višenamenska
*Stavljanjem reklame na leđa koverte troškovi kovertiranja mogu biti zanemarljivi

  Šta se sve može kovertirati na ovaj način ?

*Kovertiranje plata
*Kovertiranje velikog broja izlaznih računa (Komunalna preduzeća)
*Koveriranje raznih dopisa, letaka, promotivnih materijala
*Kovertiranje dokumenata čiji sadržaj ne sme biti vidlji

Kakav se papir koristi ?
*Papir 90g. predštampan po želji korisnika sa jedne ili obe strane.
*Lepak nanesen na mala polja na papiru aktivira se isključivo pod pritiskom. Lepi  se sam za sebe nakon savijanja papira. Termo stabilan je pri prolasku kroz  laserski štampač.
*U zavisnosti od tipa štampača koji se koristi, papir može biti u tabaku  ili besklonačni pa kasnije sečen na listove.

Mabeg d.o.o. u svojoj ponudi ima sve što je potrebno da započnete sa novim načinom kovertiranja. Više detalja o samim kovertirkama možete saznati ovde
HOME